Captain America: Civil War Vietnamese subtitles


Captain America: Civil War
Internet Movie Database

Genres: Adventure, Sci-Fi, Action, Thriller

Countries: USA, Germany

Released: Friday, May 6, 2016

Official sites: Official site [France], Official Facebook, Official Facebook

Political interference in the Avengers' activities causes a rift between former allies Captain America and Iron Man.

Subtitles info

Filename:Trailer Captain Civil War.ass
AddedMay 9th, 2016
Total downloads18402 x
Language Vietnamese
EncodingUTF-8
Hearing impaired

All subtitles for Captain America: Civil War

Only members can commenting ( Login or Registration )
Captain America: Civil War (2016)Sebastian Stan in Captain America: Civil War (2016)Tom Holland in Captain America: Civil War (2016)Anthony Mackie in Captain America: Civil War (2016)Stan Lee in Captain America: Civil War (2016)

Download subtitles

Preview Trailer Captain Civil War.ass

[Script Info]
; Script generated by Aegisub 3.2.2
; http://www.aegisub.org/
Title: Default Aegisub file
ScriptType: v4.00+
WrapStyle: 0
ScaledBorderAndShadow: yes
YCbCr Matrix: TV.601
PlayResX: 1920
PlayResY: 798

[Aegisub Project Garbage]
Audio File: C:/Users/HTC/Downloads/The Civil War Begins – 1st Trailer for Marvel’s “Captain America- Civil War”.mp4
Video File: C:/Users/HTC/Downloads/The Civil War Begins – 1st Trailer for Marvel’s “Captain America- Civil War”.mp4
Video AR Mode: 4
Video AR Value: 2.406015
Video Zoom Percent: 0.375000
Scroll Position: 25
Active Line: 29
Video Position: 3107

[V4+ Styles]
Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, StrikeOut, ScaleX, ScaleY, Spacing, Angle, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, Encoding
Style: Default,Arial,55,&H00FFFFFF,&H000000FF,&H00000000,&H00000000,0,0,0,0,100,100,0,0,1,2,2,2,10,10,10,1

[Events]
Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
Dialogue: 0,0:00:11.44,0:00:14.99,Default,,0,0,0,,Buck, mày có nhớ tao k ?
Dialogue: 0,0:00:15.78,0:00:19.95,Default,,0,0,0,,Mẹ mày tên là Sarah. Mày thì hay độn báo vào trong giầy
Dialogue: 0,0:00:21.50,0:00:22.58,Default,,0,0,0,,Mày có nhớ tên tao không ?
Dialogue: 0,0:00:24.71,0:00:25.75,Default,,0,0,0,,Tôi không thể tiếp tục làm thế được nữa
Dialogue: 0,0:00:26.46,0:00:28.09,Default,,0,0,0,,Nhiều người hơn mày có thể tưởng tượng đang đến đây
Dialogue: 0,0:00:29.13,0:00:31.30,Default,,0,0,0,,Và tao sẽ không để mày chết
Dialogue: 0,0:00:43.60,0:00:47.73,Default,,0,0,0,,Captain. rất nhiều người trên thế giới coi cậu là anh hùng
Dialogue: 0,0:00:48.73,0:00:51.57,Default,,0,0,0,,Số còn lại chỉ coi cậu là kẻ hành pháp theo ý muốn bản thân
Dialogue: 0,0:00:51.57,0:00:56.49,Default,,0,0,0,,Cậu hành động với sức mạnh không hạn chế và không chịu sự giám sát
Dialogue: 0,0:00:56.49,0:01:00.16,Default,,0,0,0,,Thế giới không thể chấp nhận điều này được nữa
Dialogue: 0,0:01:01.91,0:01:03.37,Default,,0,0,0,,Tôi biết Bucky có ý nghĩa thế nào với anh
Dialogue: 0,0:01:05.92,0:01:06.96,Default,,0,0,0,,Đừng can thiệp vào chuyện này
Dialogue: 0,0:01:07.96,0:01:09.88,Default,,0,0,0,,Anh chỉ làm nó tệ hơn thôi
Dialogue: 0,0:01:10.42,0:01:12.05,Default,,0,0,0,, ý cô là cô sẽ bắt giữ tôi
Dialogue: 0,0:01:13.17,0:01:15.97,Default,,0,0,0,,Chuyện này không thể không có hệ quả
Dialogue: 0,0:01:18.89,0:01:20.68,Default,,0,0,0,,Cap, cậu có vẻ quá sung sức đấy
Dialogue: 0,0:01:20.81,0:01:22.06,Default,,0,0,0,,chắc hẳn đây sẽ là 1 ngày dài
Dialogue: 0,0:01:23.31,0:01:25.85,Default,,0,0,0,,Nếu không có giới hạn, chúng ta cũng chẳng khác gì kẻ xấu
Dialogue: 0,0:01:26.69,0:01:27.73,Default,,0,0,0,,Đó không phải quan điểm của tôi
Dialogue: 0,0:01:29.40,0:01:31.73,Default,,0,0,0,,Thỉnh thoảng tôi chỉ muốn đấm thẳng vào hàm răng hoàn hảo của cậu
Dialogue: 0,0:01:34.74,0:01:36.24,Default,,0,0,0,,Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng chúng ta sẽ cân nhắc tất cả các khả năng
Dialogue: 0,0:01:37.53,0:01:40.37,Default,,0,0,0,,Những người bắn anh thì cũng sẽ có xu hướng bắn cả tôi 
Dialogue: 0,0:01:42.28,0:01:43.91,Default,,0,0,0,,Chúng ta đều biết điều gì sắp xảy ra
Dialogue: 0,0:01:46.62,0:01:48.17,Default,,0,0,0,,Mọi người thực sự phải làm vậy sao
Dialogue: 0,0:01:50.29,0:01:51.50,Default,,0,0,0,,Chúng ta nên làm gì ?
Dialogue: 0,0:01:51.50,0:01:52.71,Default,,0,0,0,,Chúng ta chiến đấu
Dialogue: 0,0:02:01.68,0:02:03.14,Default,,0,0,0,,Xin lỗi Tony, 
Dialogue: 0,0:02:03.68,0:02:05.60,Default,,0,0,0,,nếu được lựa chọn tôi sẽ không tham gia cuộc chiến này
Dialogue: 0,0:02:07.27,0:02:08.56,Default,,0,0,0,,Nhưng cậu ấy là bạn của tôi
Dialogue: 0,0:02:09.56,0:02:10.86,Default,,0,0,0,,Tôi cũng là bạn cậu

Other Vietnamese subtitles

Report a bug